Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi tänker annorlunda. Och det berättar vi om i denna podcast.

Roi Rekrytering är RecTech-företaget som tänker lite annorlunda när det kommer till rekrytering. Vill du hantera rekryteringen själv så erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar med hjälp av rekryteringsverktyget Workspace eller så hjälper vi dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen.

– Rekrytering på dina villkor helt enkelt!

Mar 12, 2020

Gigekonomin växer i snabb takt och ”giggare” betraktas numera som ett självklart inslag i allt fler branscher. Roi Rekrytering är rekryteringsbranschens nytänkare och erbjuder därför sina kunder en palett av tjänster och möjligheter beroende på hur utmaningen ser ut. Giggare har på senare år utvecklats till en allt viktigare del av tjänstepaletten.