Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi tänker annorlunda. Och det berättar vi om i denna podcast.

Roi Rekrytering är RecTech-företaget som tänker lite annorlunda när det kommer till rekrytering. Vill du hantera rekryteringen själv så erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar med hjälp av rekryteringsverktyget Workspace eller så hjälper vi dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen.

– Rekrytering på dina villkor helt enkelt!

Mar 18, 2020

Roi Rekrytering är ett förändringsbenäget och innovativt rekryteringsföretag som gärna tar på sig rollen att driva på nytänkandet och förnyelsearbetet i rekryteringsbranschen.  Roi Rekryterings förmåga att tänka annorlunda och våga trampa egna vägar har utvecklats till en framgångsfaktor.