Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi tänker annorlunda. Och det berättar vi om i denna podcast.

Roi Rekrytering är RecTech-företaget som tänker lite annorlunda när det kommer till rekrytering. Vill du hantera rekryteringen själv så erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar med hjälp av rekryteringsverktyget Workspace eller så hjälper vi dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen.

– Rekrytering på dina villkor helt enkelt!

Mar 18, 2020

Ett gediget grundarbete och att inte slarva med sin hemläxa lönar sig i många sammanhang, inte minst i samband med en rekrytering. En felrekrytering kan bli otroligt dyr och kostar i genomsnitt ett företag 700 000 kronor. Genom att tänka till innan och förbereda på rätt sätt kan man undvika den typen av kostnader.