Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi tänker annorlunda. Och det berättar vi om i denna podcast.

Roi Rekrytering är RecTech-företaget som tänker lite annorlunda när det kommer till rekrytering. Vill du hantera rekryteringen själv så erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar med hjälp av rekryteringsverktyget Workspace eller så hjälper vi dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen.

– Rekrytering på dina villkor helt enkelt!

Mar 18, 2020

Det finns många fördelar med att strukturera kandidatmötet när det är dags för anställningsintervjuer. Kvalitetssäkra genom att gå strategiskt tillväga och ställ samma frågor till samtliga kandidater.