Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi tänker annorlunda. Och det berättar vi om i denna podcast.

Roi Rekrytering är RecTech-företaget som tänker lite annorlunda när det kommer till rekrytering. Vill du hantera rekryteringen själv så erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar med hjälp av rekryteringsverktyget Workspace eller så hjälper vi dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen.

– Rekrytering på dina villkor helt enkelt!

Mar 18, 2020

I platsannonser används ofta begreppet driv. Många företag söker nya medarbetare som är drivna, men det är ett brett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Driven har blivit något av ett modeord i rekryteringssammanhang, men för att undvika missförstånd kan det vara klokt att ta fram synonymordboken och helt enkelt välja ett annat ord för att beskriva den egenskap man är ute efter.