Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi tänker annorlunda. Och det berättar vi om i denna podcast.

Roi Rekrytering är RecTech-företaget som tänker lite annorlunda när det kommer till rekrytering. Vill du hantera rekryteringen själv så erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar med hjälp av rekryteringsverktyget Workspace eller så hjälper vi dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen.

– Rekrytering på dina villkor helt enkelt!

Mar 18, 2020

När man intervjuar kandidater stöter man ibland på de som är skickliga på att uttrycka sig i tal eller i skrift. Det är lätt att låta sig ”förföras” av dessa kandidater, utmaningen är att fokusera på vad man vill uppnå med intervjun och att hålla siktet inställt på vilka egenskaper man söker hos en specifik kandidat.