Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi tänker annorlunda. Och det berättar vi om i denna podcast.

Roi Rekrytering är RecTech-företaget som tänker lite annorlunda när det kommer till rekrytering. Vill du hantera rekryteringen själv så erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar med hjälp av rekryteringsverktyget Workspace eller så hjälper vi dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen.

– Rekrytering på dina villkor helt enkelt!

Oct 29, 2020

Det råder ingen tvekan om att AI kan effektivisera och kanske till och med revolutionera rekryteringsarbetet. Roi Rekrytering är bland de första i sin bransch med att implementera algoritmer kopplade till AI i sin rekryteringsplattform. För rekryteraren innebär det tidsbesparing och ett ökat fokus på kärnuppdraget.