Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi tänker annorlunda. Och det berättar vi om i denna podcast.

Roi Rekrytering är RecTech-företaget som tänker lite annorlunda när det kommer till rekrytering. Vill du hantera rekryteringen själv så erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar med hjälp av rekryteringsverktyget Workspace eller så hjälper vi dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen.

– Rekrytering på dina villkor helt enkelt!

Oct 29, 2020

Det råder ingen tvekan om att AI kan effektivisera och kanske till och med revolutionera rekryteringsarbetet. Roi Rekrytering är bland de första i sin bransch med att implementera algoritmer kopplade till AI i sin rekryteringsplattform. För rekryteraren innebär det tidsbesparing och ett ökat fokus på kärnuppdraget.


Mar 18, 2020

När man intervjuar kandidater stöter man ibland på de som är skickliga på att uttrycka sig i tal eller i skrift. Det är lätt att låta sig ”förföras” av dessa kandidater, utmaningen är att fokusera på vad man vill uppnå med intervjun och att hålla siktet inställt på vilka egenskaper man söker hos en...


Mar 18, 2020

I platsannonser används ofta begreppet driv. Många företag söker nya medarbetare som är drivna, men det är ett brett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Driven har blivit något av ett modeord i rekryteringssammanhang, men för att undvika missförstånd kan det vara klokt att ta fram...


Mar 18, 2020

När du intervjuar är det ditt ansvar att få en nervös kandidat att känna sig lugn, trygg och bekväm med situationen på en anställningsintervju. Då ökar förutsättningarna för att intervjuupplevelsen känns riktigt bra för er båda.


Mar 18, 2020

Mitt i en hektisk vardag kan det ligga nära tillhands för ett rekryterande företag att vilja outsourca hela rekryteringsuppdraget på ett rekryteringsbolag, men för att öka förutsättningarna för en framgångsrik rekrytering krävs en nära samverkan mellan kund och rekryterare.