Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi tänker annorlunda. Och det berättar vi om i denna podcast.

Roi Rekrytering är RecTech-företaget som tänker lite annorlunda när det kommer till rekrytering. Vill du hantera rekryteringen själv så erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar med hjälp av rekryteringsverktyget Workspace eller så hjälper vi dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen.

– Rekrytering på dina villkor helt enkelt!

Mar 18, 2020

En avgörande framgångsfaktor i varje rekrytering är förstås att välja rätt kandidater. Det är lätt att låta sig färgas av personliga preferenser och faktorer som gör att vissa kandidater kan framstå som mer attraktiva och intressanta än andra. I det läget är det otroligt viktigt att ha teamets behov i åtanke och istället välja den kandidat som kan tillföra mest värde till organisationen.